Кировоградская летная академия: официальный сайт

Інформація о ВНЗ

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету – унікальний навчальний заклад, вже більше 60-років здійснює професійну підготовку пілотів та інших фахівців для цивільної авіації.

Ефективна професійна діяльність наших випускників в авіаційних кампаніях і підприємствах України та багатьох країн світу забезпечила високий авторитет і визнання освітніх послуг нашого ВНЗ всередині країни і на міжнародній арені.

Фундаментальна традиція КЛА НАУ – постійне відповідність найсучаснішим вимогам часу. Унікальна авіаційна інфраструктура навчального закладу, що відповідає європейським вимогам, забезпечує системне і надійне формування практичних навичок на базі отриманих теоретичних знань. Цілий комплекс відповідних компонентів забезпечує цілеспрямовану роботу по формуванню багатогранної патріотичної і високоморальною особистості. Ми відкриті для партнерських відносин із зацікавленими сторонами і раді бачити в своїх стінах юнаків і дівчат, які мріють опанувати престижними і затребуваними авіаційними спеціальностями.

У світі сучасної авіації знайти собі професію за здібностями може кожен. Ми знаємо, як зробити кожного ПРОФЕСІОНАЛОМ!

Факультети:

 • Факультет льотної експлуатації,
 • Факультет обслуговування повітряного руху,
 • Факультет менеджменту,
 • Факультет заочного навчання.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел: (0522) 34-40-39.

Інформація для абітурієнтів (підготовче відділення) працюють чотиримісячного підготовчі курси.

Форма навчання – вечірня, недільно-канікулярна.

Телефони: (0522) 39-45-88; 39-47-17.

Перелік документів, які можуть знадобитися під час вступу до вузу

 • заяву на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат (и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний перелік всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел .: (0522) 34-40-39.

Информация для абитуриента

Наличие подготовительных курсов для поступления: вечерние подготовительные курсы с ноября по май

Перечень документов, необходимых для поступления в вуз: Абитуриенты лично подают заявление. К заявлению абитуриенты подает такие документы: — документ государственного образца об образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и дополнение к нему, по личному выбору оригиналы или заверенные копии; — медицинскую справку формы 086-у с данными о профилактических прививках (оригинал или заверенную копию); — шесть цветных фотокарточек размером 3х4 см. — паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу или другой документ, который удостоверяет личность и гражданство, и военный билет (удостоверение о приписке к призывному участку) и документы, которые подтверждают его право на поступление, абитуриент предъявляет лично.

При поступлении на учебу для получения образовательно-квалификационного уровня бакалавра дополнительно подаются такие документы:

Для коммерческого пилота самолета и диспетчера управления воздушным движением (направление подготовки „Аэронавигация”): — справка из противотуберкулезного диспансера, утвержденная круглой печатью, справка из психоневрологического диспансера с голограммой, утвержденная круглой печатью, и сертификат из наркологического диспансера, рентгенограмма грудной клетки (пленка с описанием рентгенолога) давностью не больше одного года; — УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы, брюшной полости, почек, заверенное врачом и печатью медицинского учреждения; — справка относительно определения группы крови и резус-фактора;

Для диспетчера координационного центра поиска и спасания/оператора технических средств контроля безопасности, для инженера по техническому обслуживанию, ремонту и диагностики авиационной техники и инженера по эксплуатации воздушных судов (систем воздушных судов) (направление подготовки „Обслуживание воздушных судов”): — справка из противотуберкулезного диспансера, утвержденная круглой печатью, справка из психоневрологического диспансера с голограммой, утвержденная круглой печатью, и сертификат из наркологического диспансера; — справка относительно определения группы крови и резус-фактора; — флюорограмма грудной клетки (пленка с описанием рентгенолога) давностью не больше одного года;

Для летного диспетчера/сотрудника по обеспечению полетов (направление подготовки „Аэронавигация”): — флюорограмма грудной клетки (пленка с описанием рентгенолога) давностью не больше одного года.

Срок подачи документов для поступления: Начало приема документов и заявлений – 15 июля.

Окончание приема заявлений и докуменгтов от абитуриентов, которые имеют право сдавать вступительные экзамены в ГЛАУ, – 22 июля.

Окончание приема заявлений и докуменгтов от абитуриентов, которые сне сдают вступительные экзамены, – 31 июля.

Дополнительная информация: Сроки проведения вступительных экзаменов в ГЛАУ для определенных категорый абитуриентов с 23 по 31 июля.

Примечание: для более полной и детальной информации о деятельности этого вуза в Кропивницком (Кировограде), сроках и условиях приема абитуриентов, обращайтесь в приемную университета. Номера телефонов для справок указаны в блоке контактной информации вуза.

Как поступить в Кировоградскую летную академию

Абитуриенты, желающие обучаться на пилотов и специалистов по аварийному обслуживанию и безопасности на борту, должны пройти испытания по физподготовке. В них включены нормативы по бегу, подтягиванию для парней и отжиманию для девушек. Оценка по испытаниям влияет на итоговый балл каждого претендента.

Все абитуриенты также проходят психологический отбор. В заданиях, рассчитанных на среднестатистического человека, присутствуют пункты, позволяющие определить тип мышления, уровень концентрации, особенности памяти и реакции каждого претендента. От результатов зависит допуск абитуриентов к поступлению.

От выбранного направления обучения зависит и медосмотр, который проходят абитуриенты. В стандартный перечень входят справки об отсутствия учета у нарколога, психиатра, в тубдиспансере, а также анализы крови на группу и резус-фактор и флюорографию. Девушки, помимо этого, сдают маммографию. При поступлении в отделение спасания и поиска кандидаты подвергаются строгому отбору по состоянию здоровья. То же предстоит и будущим пилотам, чье самочувствие всегда не должно вызывать нареканий.

Не прошедшие на бюджетное отделение абитуриенты могут подать заявление на платную учебу. Стоимость очного обучения бакалавров составит 49—78 тысяч гривен в год, а заочная форма обойдется дешевле — до 40 тысяч.

История основания и деятельности Кировоградской летной академии

Летное училище было основано более 60 лет тому назад, в 1951 году. Изначально оно имело статус военного авиаучилища, где обучались летчики дальнего следования, а в 1960-х годах с развитием гражданской отрасли полетов на тот момент высшее училище летчиков ВВС прекратило свое существование. Именно тогда в Кировограде основывается школа высшей летной подготовки пилотов гражданской авиации.

Школа готовила большое количество кадров для отечественных и зарубежных авиакомпаний. В конце 1970-х годов назрела необходимость новых изменений: стране требовались более квалифицированные пилоты, обучаемые по более продвинутой программе. Так было создано высшее летное училище. Преобразования коснулись не только названия и статуса учебного заведения: совершенствуется материально-техническое оснащение училища, осваиваются новые специальности инженерного профиля. Теперь здесь готовили не только пилотов, но и диспетчеров и штурманов. 1993 год ознаменовывается новым витком в развитии училища: теперь ему присваивается статус Государственной летной академии Украины, которая на тот момент становится независимым государством.

За годы деятельности академии в ее стенах получило образование более 110 тысяч специалистов. Среди выпускников числятся кадры из более, чем 60 стран мира. Многим из бывших учащихся академии удалось построить успешную карьеру и занять руководящие должности не только в родной стране, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Труды работников училища не раз по достоинству оценивались мировым сообществом. За вклад в подготовку кадров гражданской авиации на Кубе эта страна удостоила академию особым орденом почета. Учебное заведение в свое время получило серебряную награду в международном рейтинге организации «Золотая Фортуна».

Интересные факты о КЛА НАУ

КЛА НАУ в рейтинге наилучших Вузов Украины по версии министерства образования занял 8 место в ТОП-20 обособленных функциональных отделений.

За высокое качество формирования авиаспециалистов для республики Куба, КЛА НАУ удостоен орденом «De la SOLIDARIDAD» этого государства, а за весомый вклад в дело подготовки опытных кадров для авиационной сферы Украины — серебряной наградой Международного академического рейтинга «Золотая Фортуна».

Итак, КЛА НАУ имеет богатый опыт, укрепленный многолетними традициями, на котором базируется высокое качество образования. Соответственно с передовыми инновациями и усовершенствования воздушной техники КЛА НАУ реформировался и реструктурировался, чтобы обеспечить соответствующую подготовку кадров для деятельности в авиации. Студенты КЛА НАУ действуют в разных странах мира, а некоторые возглавляют иностранные авиационные службы.

Информация о вузе

 • Подробнее о ВУЗе
 • Факультет, кафедры и специальности
 • Информация для абитуриентов
 • Показать на карте

Подробнее о ВУЗе

Кировоградская лётная академия Национального авиационного университета – уникальное учебное заведение, уже более 60-лет осуществляющее профессиональную подготовку пилотов и других специалистов для гражданской авиации.Эффективная профессиональная деятельность наших выпускников в авиационных кампаниях и предприятиях Украины и многих стран мира обеспечила высокий авторитет и признание образовательных услуг нашего ВУЗа внутри страны и на международной арене.Фундаментальная традиция КЛА НАУ — постоянное соответствие самым передовым требованиям времени. Уникальная авиационная инфраструктура учебного заведения, соответствующая европейским требованиям, обеспечивает системное и надёжное формирование практических навыков на базе полученных теоретических знаний. Целый комплекс соответствующих компонентов обеспечивает целенаправленную работу по формированию многогранной патриотичной и высокоморальной личности. Мы открыты для партнёрских отношений с заинтересованными сторонами и рады видеть в своих стенах юношей и девушек, мечтающих овладеть престижными и востребованными авиационными специальностями. В мире современной авиации найти себе профессию по способностям может каждый. Мы знаем, как сделать каждого ПРОФЕССИОНАЛОМ!

Факультеты и специальности

Факультеты:

 • Факультeт лётнoй экcплуатации,
 • Факультет обcлуживания воздушного движения,
 • Факультeт менеджмента,
 • Факультeт заочногo обучeния.

Абитуриентам

Для получения полной и детальной информации касающейся сроков, условий приёма, экзаменов и необходимых сертификатах центра оценивая для выбранных специальностей, обращайтесь в приёмную комиссию по тел: (0522) 34-40-39.

Информация для абитуриентов (подготовительное отделение) работают четырехмесячны подготовительные курсы.

Форма обучения – вечерняя, воскресно-каникулярная.

Телефоны: (0522) 39-45-88; 39-47-17.

Перечень документов, которые могут понадобиться при поступлении в вуз

 • заявление на имя ректора, в котором указывается выбранное направление подготовки или специальность и форма обучения;
 • аттестат и приложение к нему (или копии, заверенные нотариусом);
 • сертификат(ы) Украинского центра оценивания качества образования (ВНО);
 • копия паспорта;
 • копия справки о присвоении идентификационного кода;
 • 6 одинаковых цветных фотографий размером 3×4 см;
 • для юношей: военный билет (приписное свидетельство);
 • документы, которые дают право на льготы (если такие есть).

Окончательный список всех необходимых документов и форму подачи (оригинал или заверенная копия) уточняйте в приёмной комиссии по тел: (0522) 34-40-39.

Галерея изображений

Вы просматриваете изображения из статьи:

Скачать картинку» data-fresco-caption=»Подсказка: Наведите курсор на правую или левую сторону картинки, для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Вы просматриваете изображения из статьи:

Скачать картинку» data-fresco-caption=»Подсказка: Наведите курсор на правую или левую сторону картинки, для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Вы просматриваете изображения из статьи:

Скачать картинку» data-fresco-caption=»Подсказка: Наведите курсор на правую или левую сторону картинки, для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Вы просматриваете изображения из статьи:

Скачать картинку» data-fresco-caption=»Подсказка: Наведите курсор на правую или левую сторону картинки, для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Вы просматриваете изображения из статьи:

Скачать картинку» data-fresco-caption=»Подсказка: Наведите курсор на правую или левую сторону картинки, для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Вы просматриваете изображения из статьи:

Скачать картинку» data-fresco-caption=»Подсказка: Наведите курсор на правую или левую сторону картинки, для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Вы просматриваете изображения из статьи:

Скачать картинку» data-fresco-caption=»Подсказка: Наведите курсор на правую или левую сторону картинки, для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Вы просматриваете изображения из статьи:

Скачать картинку» data-fresco-caption=»Подсказка: Наведите курсор на правую или левую сторону картинки, для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Вы просматриваете изображения из статьи:

Скачать картинку» data-fresco-caption=»Подсказка: Наведите курсор на правую или левую сторону картинки, для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Подразделения Кировоградской летной академии Национального авиационного университета

Образование студентов в КЛА НАУ происходит на 4 подразделениях:

— Подразделение летной эксплуатации;

— подразделение обслуживание воздушного движения;

— Подразделение заочного образования.

В КЛА НАУ открыты 13 факультетов:

— Факультет обслуживания воздушного движения;

— Факультет информационных технологий;

— Факультет-центр интенсивного изучения иностранных языков;

— Факультет поиска, спасания и авиационной безопасности;

— Факультет авиационной метеорологии;

— Факультет безопасности полетов;

— Факультет механики и конструкции авиационной техники;

— Факультет физико-математических наук;

— Факультет физической и психофизиологической подготовки;

— Факультет менеджмента и экономики;

— Факультет социально-гуманитарных наук и профессиональной педагогики;

— Факультет военной подготовки.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий