και….. θυμά`...

και….. θυμάσαι τα όμορφα μέρη
που τότε περνούσες…..
θυμάσαι τις βόλτες του ήλιου ζεστές….


Через двадцать лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. поэтому, отбросьте сомнения. уплывайте прочь от безопас...


Самые распространенные безалкогольные греческие напитки: Фраппе - кофе, сахар и лед. Потрокалада - апельсиновый сок, в том числе свежевыжатый. Лемон...


Где как не в Индии, родине йоги, которая хранит все 5000 лет учения, посвятить время достижению неимоверно чистой и искомо природной гармонии… Признав...


Греческая Пасха – это эффектно, шумно, весело и необычайно красиво. Пасха в Греции – это очень важное событие, занимающее центральное место в ряду вс...


День независимости Греции 25 марта. Καλύτερα μίας ώρας ...


Статуя Зевса Олимпийского. Работа Фидия, одно из семи чудес света, находившаяся в Олимпии — городе на северо-западе полуострова Пелопоннес, где с 77...

0 Комментариев